Lam Giang HotelLoading...

Liên Hệ

Khách sạn Lam Giang Hotel, Thành phố Vinh

Số 43, Đường  Quang Trung, TP. Vinh tỉnh Nghệ An, Vietnam

Phone 0238 868 3838

Fax 0238 868 3939

E-mail  khachsanlamgiang@gmail.com

* Mandatory field

——-

Khách sạn Lam Giang Hotel, Thị xã Cửa Lò

Số , Đường Nguyễn Thức Tự, TX. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Vietnam

Phone 0238 868 3838

Fax 0238 868 3939

E-mail  khachsanlamgiang@gmail.com

* Mandatory field