Lam Giang HotelLoading...

Hội nghị & Sự kiện

Lam Giang là nơi tuyệt với để tổ chức sự kiện, cuộc họp kinh doanh với thiết kế cho 250 khách và 3 phòng họp khác với sức chứa lên đến 30 khách / phòng.

Các phòng hội nghị cung cấp đầy đủ các dịch vụ bao gồm dịch vụ hội nghị, dịch vụ thư ký, máy tính cá nhân, wifi, âm thanh, thiết bị nghe nhìn, dịch vụ ăn uống.